EXTERNÍ SVÁŘEČSKÝ DOZOR

 

 

Nabízíme službu externího svářečského dozoru ve firmě v souladu s normou ČSN EN ISO 14 731

V případě potřeby zmapujeme výrobní program a navrhneme potřebné kroky.

 • Posuzování nových zakázek z pohledu svařování
 • Certifikace
 • Tvorba postupů a WPS
 • Optimalizace výroby
 • Kvalifikace /certifikace svářečů /operátorů, proškolování a správa
 • Předepsání NDT včetně zajištění pracovníků
 • Správa svařovacích zařízení, revize, kalibrace, údržba
 • Přídavné svařovací materiály
 • Správa dokumentace
 • Poradenství

 

CERTIFIKACE

Komplexní zajištění certifikace firmy dle požadované výrobkové normy.

 • ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6
 • ČSN EN ISO 1090 – 1, 2, 3
 • ČSN EN ISO 15 085 
 • a další

   

 • Zajištění certifikačního orgánu
 • Vypracování směrnice svařování v souladu s danou výrobkovou normou
 • Celkové zpracování svářečské dokumentace – pWPS, WPQR, WPS, návodky, postupy
 • Kvalifikace / certifikace svářečů / operátorů 
 • Předepsání NDT včetně zajištění pracovníků
 • Vedení dokumentace
 • Správa svařovacích zařízení, revize, kalibrace, údržba
 • Poradenství, kontrola, optimalizace

 

SVÁŘEČI

Ať už se jedná o svářeče, páječe, nebo operátory svařovacích zařízení, zajistíme jejich kvalifikaci pro daný výrobní program.

 • Předepsání a zabezpečení kvalifikace svářečů, páječů nebo operátorů pro daný výrobní program. Dále jejich přezkušování a potvrzování kvalifikace dle ČSN EN 287-1 až 6 a ČSN EN ISO 9606-1 až 5, ČSN EN ISO 14 732, ČSN EN ISO 13 585.
 • Provádění pracovních zkoušek, zaškolení k novým zakázkám
 • Vedení evidence a správa kvalifikací svářečského personálu
 • Školení a BOZP

 

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Nabídka nedestruktivní kontroly svarů visuální metodou.

 • Certifikát VT – level 2 (multisektor) dle EN ISO 9712
 • Zkoušení včetně vystavení protokolu o zkoušce
 • Vypracování písemné instrukce – návodky pro vizuální zkoušení.
CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

KONTAKTUJTE NÁS
PRO VÍCE INFORMACÍ.

Kontaktujte nás